שני קיניסו

היה רע לתפארת: על "היו זמנים באמריקה" של סרג'יו ליאונה

אפוס על זיכרון הוא תיאור הולם ליצירתו האחרונה והמונומנטלית של סרג'יו לאונה היו זמנים באמריקה. בסרט זה לאונה הביא לשיא את יכולתו הסגנונית לשלב בין הברוטאלי לפיוטי והמשיך לעסוק בפער בין אידיאת החלום האמריקאי לפרקטיקה שלה – תמה קבועה מסרטיו הקודמים. תרגום נאמן יותר של שמו הלועזי יהיה "היה היה באמריקה" מדגיש את הממד המיתי […]