נועה דולברג

זיכרון וטראומות לאומיות בסרט פוקסטרוט

הקולנוע הישראלי שיקף מאז ומתמיד את הזיכרון לאומי של מדינת ישראל. מגמות וגלים בקולנוע הישראלי התייחסו לשינויים התרבותיים והחברתיים שחלו במדינה וציינו התקדמות או תקיעות בנושאים מסוימים בחברה הישראלית לאורך השנים. במאמר זה ארצה למקם מבחינה היסטורית-קולנועית, וביחס למגמות וסרטים ישראלים קודמים, את סרטו של שמואל מעוז, פוקסטרוט (2017), זוכה פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע ופרס […]