גולי דולב השילוני

עם רגל אחת באוויר: דימוי הפליטים בסרטו של תיאו אנגלופולוס "על רגל אחת"

הבמאי היווני תיאו אנגלופולוס, מגדולי הבמאים האירופיים, ידוע בסרטיו הארוכים והאלגוריים. בין סימני ההיכר שלו נמנים שוטים ארוכים וייחודיים ועלילה בה דמויות די שטוחות משמשות כמצע לבחינת דימויים וסמלים שונים, לעיתים חברתיים-היסטוריים, לעיתים קיומיים-מטאפיזיים, ולעיתים שניהם גם יחד. אנגלופולוס, מרקסיסט בהשקפותיו [i], מייצר קולנוע פוליטי, אך הסרטים שלו אינם פוליטיים במובן צר של תעמולה אידיאולוגית […]