עמנואל יצחק לוי

לידה בקולנוע, קולנוע כלידה

יצירת הקולנוע מאפס, ממש כיצירת האומה, יסודה בשאיפה לאלוהיות, כלומר, ליצירה יש מאין. במבט שמרני, הלידה היא נקודת מוצא דרמטית, שהחץ…