מהדורה #2, נובמבר 18

נסתר מן העין

עורך: ערן אלתר

קיימת אמרה לפיה קולנוע הוא עניין של מה שבתוך הפריים ומה שמחוץ לו. לעתים, מה שנסתר מהעין חשוב באותה המידה כמו הדברים הגלויים לה, ואף יותר מהם. את המונח ״נסתר מהעין״ ניתן לפרש במספר רב של כיוונים, כפי שעשו הכותבות והכותבים במהדורה זו, אשר בחנו בין השאר משמעויות, רגשות ודמויות אשר נסתרות מעיננו. דרך התמקדות בנחבא בפנינו, ניסינו להעמיק את הבנתנו בכמה טקסטים קולנועיים ולהאיר בהם משמעויות חדשות.